PRIMUS - vzdělávání zástupců měst a obcí v Plzeňském kraji

Projekt reaguje na nedostatky v možnostech vzdělávání zastupitelů měst a obcí a zároveň na zájem zastupitelů zlepšit si kompetence pro svou práci.

Aktuality

31. 03. 2016

Kurz „Hospodaření s majetkem obce“ bude zahájen 12.4.2016

V tomto několikadenním kurzu se dozvíte např. odpovědi na otázky tytu

 • Jak vytvořit optimální rozpočet obce?
 • Jak správně hospodařit s majetkem obce podle typu?
 • Jak připravit a realizovat investice obce?
 • Otázky kolem daňových příjmů a rozpočtového určení daní

Kurz připravili a vedou zkušení lektoři s dlouholetou praxí ve veřejné správě a občanském právu

 1. část kurzu připravil a lektorovat bude Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru ekonomického …

25. 03. 2016

Připravujeme další odborný kurz

7. dubna 2016 v 9:00 h bude zahájen odborný kurz „Životní prostředí v obci“. V tomto několikadenním kurzu se dozvíte další odpovědi např. na otázky typu:

 • Pitná a odpadní voda v obci
 • Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu
 • Povodně, sucho a srážkové vody
 • Systém nakládání s komunálními odpady v obci, motivace občanů ke třídění
 • Ekonomika odpadového hospodářství v obci – příjmy a výdaje, možnosti podpory od systémů zpětného odběru
 • Biologicky rozložitelné odpady
 • Bioplynové …

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS