Reference

Kurz „Rozvoj nebo regulace?““

„Získal jsem cenné informace o postupu při pořizování územně plánovací dokumentace včetně zajímavých příkladů z praxe.“ Titulek

Postřehy účastníků kurzu „Hospodaření s majetkem obce“

Některé věci byly pro mne úplně nové, řada se mi díky kurzu dala do souvislostí, byl pro mne velmi přínosný – praktické příklady, možnosti konkrétních dotazů, menší pracovní skupina, individuální přístup.

Názory účastníků kurzu „Rozumíme médiím“

Když jsem si pročítal poznámky z kurzu, dospěl jsem k závěru, že to byl sice netradičně vedený kurz, ale obsahově, pro mě velmi zajímavý kurz. Skutečně jsem se dozvěděl věci, které se nedají nikde vyčíst. Je to know-how úzkého okruhu lidí z médii a to jsem přečetl kolem medií dost literatury.Chtěl bych touto cestou poděkovat za dobře odvedenou práci při volbě témat i výběru lektora. Byl jsem spokojen.

Vyjádření účastníků kurzu „Úvodní tematické vzdělávání zastupitelů“

Kurz byl pro mě přínosný, získal jsem větší informovanost ve všech tématech kurzu, ale hlavně seznámení s hlubší problematikou obce, obecních vyhlášek a všeho co se týká fungování obce a jejich povinostech.

Na kurzu jsem získal konkrétnější informace o povinostech a pravomocích zastupitele a starosty v celém rozsahu jejich činnost, vč.upřesnění konkrétních příkladů z praxe. Škoda menšího zájmu zastupitelů při vynikající organizaci kurzu.

Rozšíření vědomostí v problematice samosprávy. Připomenutí a zdůraznění důležitých povinností obce – např. krizové řízení. Velkým přínosem je e-learningový kurz, který umožňuje studium a testování ve vyhovujícím čase. Doporučuji všem starostkám a starostům účast v kurzu. Kurz je zcela nepochybně velkým přínosem i pro členy zastupitelstva.

Vyjádření účastníků kurzu „Předávám své znalosti“?

Kurz „Předávám své znalosti“ byl pro mě příjemným překvapením a zároveň zajímavou zkušeností. Jednoduchou a srozumitelnou formou jsem načerpal mnoho zajímavých námětů pro zlepšení komunikačních dovedností. Velkým přínosem byla praktická prezentace a s okamžitou zpětnou vazbou.
Mgr. Jan Soulek, starosta města Bezdružice

Kurz „Předávám své znalosti“, zaměřený na zvýšení prezentačních dovedností lektorů z řad zastupitelů a pracovníků měst a obcí, byl pro mne velmi přínosný. Stále se k němu vracím, zejména před některým z mých vystoupení. Praktickou formou podané zásady lektorské činnosti byly srozumitelné a zajímavostí pro mne byla také zkušenost s používám myšlenkové mapy. Velkým kladem kurzu byla část zaměřená na praktickou prezentaci s videozáznamem a okamžitou zpětnou vazbou.
Bc. Václav Kybic, tajemník města Blovice

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS