Informace o kurzech

Každý kurz startuje zahajovacím seminářem (workshopem), pokračuje samostudiem formou on-line výuky, kdy bude účastník kurzu mít možnost konzultací s lektorem a je ukončen závěrečným seminářem zaměřeným na předávání příkladů z praxe. Po absolvování obou seminářů a testu v rámci on-line výuky získá účastník osvědčení o absolvování kur­zu.

Nejrozsáhlejší kurz Úvodní tematické vzdělávání zastupitelů bude rozdělen ještě do dvou částí, přičemž každá část bude vždy zahájena prezenční výukou zaměřenou na uvedení do problematiky tématu a upozornění na hlavní problémy z hlediska praxe, pokračuje samostudiem on–line výukou a je ukončena závěrečným workshopem s příklady dobré praxe a diskuzí nad problémy vznesených z řad účastníků.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS