Aktuality

29. 04. 2016

Kurz „Rozvoj nebo regulace?- územní plánování“

Kurz bude zahájen 17.5.2016 Hledat budeme odpovědi např. na otázky typu:

 • Jak vytvořit územní plán obce?
 • Jak využít územní plán k rozvoji obce?
 • Na co nezapomenout při tvorbě obsahu územního plánu?

Čekají Vás praktické informace, založené na výměně praktických zkušeností a reálných příkladech.

Setkáním bude provázet Ing. Anna Mašková, vedoucí stavebního úřadu …

24. 05. 2016

Kurz "Rozvoj obce a jeho financování"

První část kurzu bude zaměřena na Nový zákon o veřejných zakázkách jeho účinnost a důsledky

Kurz povede zkušený lektor s dlouholetou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek Ing. Michal Cvikl MAZEPA s.r.o

 • 1. seminář proběhne: v úterý 28. 6. 2016 od 10:00 do 12:00 hodin

Místo konání: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, …

31. 03. 2016

Kurz „Hospodaření s majetkem obce“ bude zahájen 12.4.2016

V tomto několikadenním kurzu se dozvíte např. odpovědi na otázky tytu

 • Jak vytvořit optimální rozpočet obce?
 • Jak správně hospodařit s majetkem obce podle typu?
 • Jak připravit a realizovat investice obce?
 • Otázky kolem daňových příjmů a rozpočtového určení daní

Kurz připravili a vedou zkušení lektoři s dlouholetou praxí ve veřejné správě …

25. 03. 2016

Připravujeme další odborný kurz

7. dubna 2016 v 9:00 h bude zahájen odborný kurz „Životní prostředí v obci“. V tomto několikadenním kurzu se dozvíte další odpovědi např. na otázky typu:

 • Pitná a odpadní voda v obci
 • Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu
 • Povodně, sucho a srážkové vody
 • Systém nakládání s komunálními …

17. 02. 2016

Začínají další odborné kurzy

Již 15. března 2016 bude zahájen kurz „Rozumíme médiím“ aneb „JAK INFORMOVAT O DĚNÍ V OBCI“. Cílem semináře je vybavit účastníky kurzu základními kompetencemi k efektivní prezentaci činnosti obce prostřednictvím médií a připravit je na možná rizika desinterpretace plynoucí z neefektivní komunikace.

V tomto kurzu se dozvíte odpovědi např. na otázky …

01. 09. 2015

Pokračujeme ve vzdělávání zastupitelů měst a obcí v Plzeňském kraji!

17. září 2015 bude zahájen kurz pro zastupitele měst a obcí – „Úvodní tematické vzdělávání zastupitelů“. Vícedenní kurz přinese účastníkům příklady z praxe i nezbytný teoretický základ a povede k základní orientaci v systému veřejné správy. V tomto několikadenním kurzu se dozvíte odpovědi na otázky typu např.:

 • Kde je …

13. 05. 2015

Poslední kurz PRIMUS před letními prázdninami

Poslední kurz PRIMUS před letními prázdninami bude zahájen již 4.6.2015! „Rozvoj nebo regulace?- územní plánování“. Hledat budeme odpovědi např. na otázky typu:

 • Jak vytvořit územní plán obce?
 • Jak využít územní plán k rozvoji obce?
 • Na co nezapomenout při tvorbě obsahu územního plánu?

Čekají Vás praktické informace, založené na výměně praktických …

13. 05. 2015

Další vzdělávací setkání pro zastupitele je připraveno!

Další vzdělávací setkání pro zastupitele je připraveno! Tentokrát na téma „Rozvoj obce a jeho financování“. Kurz bude zahájen již 21.května 2015 (14:00– 18:00)

Cílem semináře je vybavit účastníky kurzu s problematikou rozvoje obce a možností financování v obdob 2014–2020.

Na tomto setkání se budeme zabývat tématy

 • Jak připravit kvalitní rozvojovou strategii …

27. 03. 2015

Připravujeme další odborný kurz

Již v 16.dubna 2015 bude zahájen kurz „Rozumíme médiím“ aneb „JAK INFORMOVAT O DĚNÍ V OBCI“. Cílem semináře je vybavit účastníky kurzu základními kompetencemi k efektivní prezentaci činnosti obce prostřednictvím médií a připravit je na možná rizika desinterpretace plynoucí z neefektivní komunikace. V tomto kurzu se dozvíte odpovědi např. na otázky …

08. 03. 2015

Připravujeme další odborný kurz

19. března 2015 ve 14:00h bude zahájen odborný kurz „Hospodaření s majetkem obce“. V tomto kurzu se dozvíte odpovědi např. na otázky typu:

 • Jak správně hospodařit s majetkem obce podle typu?
 • Jak připravit a realizovat investice obce?
 • Jak vytvořit optimální rozpočet obce?
 • Otázky kolem daňových příjmů a rozpočtového …

16. 02. 2015

Připravujeme další odborný kurz

5. března 2015 v 10:00 h bude zahájen odborný kurz „Co může zastupitel a co úřad“. V tomto kurzu se dozvíte odpovědi např. na otázky typu:

 • Obec jako zakladatel právnických osob
 • Povinnosti obce – opuštěné věci, nálezy
 • Pobyt na obecním úřadě
 • Zajištění nemovitostí – nepřítomnost osob

Praktické odpovědi na …

07. 01. 2015

V lednu bude zahájen kurz pro zastupitele měst a obcí - "Úvodní tematické vzdě

V lednu bude zahájen kurz pro zastupitele měst a obcí – „Úvodní tematické vzdělávání zastupitelů“. Vícedenní kurz přinese účastníkům příklady z praxe i nezbytný teoretický základ a povede k základní orientaci v systému veřejné správy. V tomto několikadenním kurzu se dozvíte odpovědi na otázky typu např.:

 • Kde je …

31. 10. 2014

Pokračujeme!

Už v listopadu 2014 připravujeme odborný kurz „„Životní prostředí v obci“ se zaměřením na „novinky v odpadovém hospodářství – BRO“. “. „Životní prostředí v obci“ se zaměřením na „novinky v odpadovém hospodářství – BRO“. V tomto kurzu se budeme zabývat otázkami typu:

 • Problematika biologicky rozložitelných odpadů v našich …

23. 05. 2014

Připravujeme další odborný kurz

Během června 2014 proběhne dvoudenní odborný kurz „Rozvoj nebo regulace?“.

V tomto kurzu se dozvíte odpovědi např. na otázky typu:

 • Jak vytvořit územní plán obce?
 • Jak využít územní plán k rozvoji obce?
 • Na co nezapomenout při tvorbě obsahu územního plánu?

Kurz je rozdělen na 2 prezenční semináře.

Cílem obou …

28. 04. 2014

Kurz" Rozumíme médiím"

V květnu 2014 bude také zahájen kurz pro zastupitele obcí „Rozumíme médiím“. Kurz je rozdělen na 2 prezenční semináře. Cílem obou seminářů je vybavit účastníky kurzu základními kompetencemi k efektivní prezentaci činnosti obce prostřednictvím médií a připravit je na možná rizika desinterpretace plynoucí z neefektivní komunikace.

V tomto kurzu se …

28. 04. 2014

Pokračujeme kurzem „Úvodní tematické vzdělávání zastupitelů“

Pokračujeme kurzem „Úvodní tematické vzdělávání zastupitelů“. Kurz je rozdělen do 3 prezenčních seminářů. Úvodní tematické vzdělávání zastupitelů účastníkům přinese příklady z praxe i nezbytný teoretický základ a povede k základní orientaci v systému veřejné správy v souladu s novými legislativními úpravami. V tomto několikadenním kurzu se dozvíte odpovědi na …

24. 02. 2014

Připravujeme další odborné kurzy

Již 13.03.2014 začíná 1. seminář odborného kurzu „Životní prostředí v obci“. V tomto kurzu se dozvíte odpovědi např. na otázky typu:

 • Právo stavby
 • Služebnosti inženýrských sítí
 • Stavby vodních děl a protipovodňová opatření
 • Pacht a nájem
 • Předkupní právo
 • Veřejné seznamy a rejstříky

Kromě změn týkající se NOZ, získáte také odpovědi …

24. 02. 2014

1. seminář kurzu „Hospodaření s majetkem obce“

Dne 14.2. 2014 proběhl 1. seminář kurzu „Hospodaření s majetkem obce“ zaměřený na změny ve smluvním právu s ohledem na nový Občanský zákoník pod vedením JUDr. Miloslavy Wipplingerové, Ph.D.,LLA

Pro velký zájem účastníků proběhne 2. seminář odborného kurzu Hospodaření s majetkem obce ve dvou termínech.

 • 26.02. 2014 od 14:00 …

14. 01. 2014

Další odborný kurz zaměřený na změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem

Připravujeme pro vás odborný kurz „Hospodaření s majetkem obce“ se zaměřením na „Nový občanský zákoník“

Kurz je rozdělen na dva prezenční semináře. Cílem obou seminářů je seznámit starosty a zástupce ekonomických odborů měst a obcí se změnami vyplývajícími z legislativy nového Občanského zákona (NOZ) a jeho praktickými dopady …

14. 10. 2013

Kurz Rozvoj obce a jeho financování

V září a říjnu 2013 proběhl proběhl kurz pro zastupitele města a obcí v Plzeňském kraji „Rozvoj obce a jeho financování“ projektu PRIMUS!

02. 07. 2013

Připravujeme doplnění k jednotlivým kurzům

Připravujeme doplnění k jednotlivým kurzům formou „závěrečného semináře“ projektu PRIMUS!

Dne 27.8.2013 v 9:00 začíná závěrečný seminář všech kurzů připravených v rámci projektu PRIMUS, při kterém se zaměříme na velké množství legislativních změn promítajících se e-learningové části jednotlivých kurzů. Tyto úpravy mají přímý vliv na fungování …

01. 06. 2013

Připravujeme další odborný kurz

4.6.2013 začíná 1. seminář odborného kurzu „Rozvoj nebo regulace?“ V tomto kurzu se dozvíte odpovědi např. na otázky typu:

 • Jak vytvořit územní plán obce?
 • Jak využít územní plán k rozvoji obce?
 • Na co nezapomenout při tvorbě obsahu územního plánu?

Dvoudenní kurz probíhá v termínech:

 • 4.6.2013 od 14:00 do …

07. 05. 2013

Připravujeme další odborný kurz

14.5.2013 začíná odborný kurz „Životní prostředí v obci“ V tomto kurzu se dozvíte odpovědi např. na otázky typu:

 • Pitná a odpadní voda v obci
 • Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu
 • Povodně, sucho a srážkové vody
 • Systém nakládání s komunálními odpady v obci, motivace občanů ke třídění

22. 04. 2013

Připravujeme další odborný kurz

24.4.2013 začíná odborný kurz „Rozvoj obce a jeho financování“ V tomto kurzu se dozvíte odpovědi např. na otázky typu:

 • Jak připravit kvalitní rozvojovou strategii obce?
 • Jaké priority mohou být finančně podporovány z dotačních programů?
 • Jak připravit kvalitní žádost o finanční podporu rozvojového projektu obce?
 • Jak zorganizovat přípravu investičního …

25. 02. 2013

Další odborný kurz

Připravujeme další odborný kurz – „Hospodaření s majetkem obce“ . Kurz připravili a vedou zkušení lektoři s dlouholetou praxí ve veřejné správě.

 • 1.část – připravila a lektorovat bude Mgr. Hana Radová, vedoucí odboru evidence majetku, Magistrát města Plzeň.
 • 2.část – připravil Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru ekonomického a …

23. 01. 2013

Připravujeme další odborný kurz

12.2.2013 začíná odborný kurz „Rozumíme médiím“ . V tomto dvoudenním kurzu se odpovědi na otázky typu např.: V tomto kurzu se dozvíte odpovědi např. na otázky typu:

 • Jak komunikovat s médii?
 • Jak si připravit tiskovou zprávu?
 • Co Vás může překvapit při komunikaci s médii?
 • Jak zvládnout krizovou komunikaci aj.

<b …

21. 12. 2012

Připravujeme první odborný kurz

16.1.2013 začíná první odborný kurz „Co může zastupitel a co úřad“ V tomto dvoudenním kurzu se dozvíte odpovědi na otázky typu např.:

 • Jaká jsou práva a povinnosti starosty, zastupitelstva, rady obce?
 • Co nás může překvapit při volbách do obecního zastupitelstva
 • Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
 • Jak správně uzavírat …

11. 10. 2012

Startuje první vzdělávací program

31. října 2012 začíná pilotní ověření nejrozsáhlejšího kurzu Úvodní tematické vzdělávání zastupitelů. V tomto několikadenním kurzu se dozvíte odpovědi na otázky typu např.:

 • Kde je rozhraní mezi samosprávou a státní správou?
 • Na co si dát pozor při sestavování rozpočtu obce?
 • Jak dobře nakládat s majetkem obce?
 • Jak pečovat o školská …

20. 09. 2012

Kurz pro lektory - druhý turnus

Ve dnech 18.9.2012 až 20.9.2012 proběhl již druhý turnus pilotního kurzu pro lektory Předávám své znalosti. Kurz je rozložen do dvou prezenčních workshopů a samostudia. První den je zaměřen více na teoretickou část lektorských dovedností, ve druhém dni pak proběhne jejich praktický trénink.

24. 08. 2012

Prosíme o trpělivost - stránky jsou ve výstavbě

Stránky PRIMUS v Plzeńském kraji se pro vás teprve připravují a jsou postupně doplňovány o další nové články. Proto prosíme všechny návštěvníky o trpělivost a shovívavost při hledání informací na tomto webu. Věříme, že se zanedlouho dočkáte všech informací, kvůli kterým jste naše stránky navštívili :-) Děkujeme vám!

24. 08. 2012

Na září připravujeme další kurz pro lektory

V září připravujeme druhý turnus kurzů pro lektory „Předávám své znalosti“ realizovaných v rámci projektu PRIMUS.

23. 06. 2012

Proběhl první kurz pro lektory

Ve dnech 19.6.-21.6.2012 proběhl první turnus kurzu pro lektory „Předávám své znalosti“ všech kurzů realizovaných v rámci projektu PRIMUS.

01. 03. 2012

Projekt PRIMUS startuje

V březnu 2012 zahájila Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje realizaci projektu PRIMUS – praktické informace pro zastupitele reg. č. CZ.1.07/3.2.02/03­.0015. Partne­rem projektu je Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Projekt je realizován v rámci Globálního grantu „Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji" z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS